top of page
  • parafianiemirow

Życzenia Świąteczne Drodzy Parafianie i Goście !

Życzenia Świąteczne Drodzy Parafianie i Goście ! Przeżywając tajemnicę Bożego narodzenia, powinniśmy na nowo uświadomić sobie radosną prawdę, że wszechmogący Bóg stał się prawdziwym człowiekiem, aby przez swoja śmierć i zmartwychwstanie wyzwolić nas ze strasznej niewoli grzechu, śmierci i szatana . Jezus Chrystus wziął na siebie z historii życia człowieka wszystkie cierpienia i grzechy. Uczynił to „aby zniszczyć dzieła diabła” (1J3,8) i nas zbawić. Tylko dzięki wierze w Jezusa Chrystusa nasze życie ma sens, a nasze cierpienie i śmierć stają się drogą zbawienie. Św. Jan Paweł II pisał :” Od dwóch tysięcy lat Kościół jest jakby kołyską, w której Maryja składa Jezusa, aby wszystkie narody mogły Go wielbić i kontemplować. Oby dzięki pokorze Oblubienicy jeszcze bardziej zajaśniała chwała i moc Eucharystii, Którą Ona sprawuje i przechowuje w swoim łonie. W znaku konsekrowanego Chleba i Wina Chrystus Jezus zmartwychwstały i uwielbiony, światłość narodów (por. Łk 2,32), objawia trwałość swojego Wcielenia. On pozostaje żywy i prawdziwy pośród nas, aby karmić wierzących swoim Ciałem i swoja Krwią” ( Incarnationis misterium,11). Niech przyjęcie czystym sercem Wcielonego Syna Bożego w Komunii Św. i całkowite zawierzenie Mu siebie, będzie kulminacyjnym momentem świętowania Bożego narodzenia. Niech światło Jego miłości oświetla wszystkie trudne sytuacje waszego życia i niech napełnia Was radością i odwagą w głoszeniu Ewangelii wszystkim, którzy jej nie znają. Niech radość Bożego Narodzenia przemienia całe wasze życie, abyście w codziennej wytrwałej modlitwie, w sakramentach pokuty i Eucharystii oraz w ofiarnej miłości bliźniego całym swoim sercem kochali Chrystusa i byli Jego radosnymi świadkami w świecie.

Wasz duszpasterz Ks. Dariusz TworkowskiOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page