• Proboszcz

100 Rocznica Cudu nad Wisłą w Niemirowie

sierpień 2020 - Fot. Henryk Krawczuk