• Proboszcz

Boże Ciało 2020 oraz Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

Fot. Henryk Krawczuk