• Proboszcz

Nowy Krzyż na Górze Zamkowej -Niemirów