top of page
  • parafianiemirow

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PROTESTAMI ROLNIKÓW

OŚWIADCZENIE


PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI


W ZWIĄZKU Z PROTESTAMI ROLNIKÓW


Wielu z nas doświadcza dzisiaj poczucia bliskości z polskimi rolnikami.


Jedni, dlatego, że jako członkowie ich rodzin przeżywają te same, co oni


emocje, w tym niepokój o przyszłość zawodową i los własnego


gospodarstwa. Inni, bo zdają sobie sprawę z wagi rolnictwa w systemie


wyżywienia ludności. Jeszcze inni, gdyż nie mogą w tych dniach


przejechać sprawnie przez miasto, czy też między miastami autostradą.


Warto jednak zastanowić nad przyczynami protestu rolników, które


mają miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej. Generalnie mówi się o


niekontrolowanym napływie żywności z zagranicy, z którą polscy rolnicy


nie są w stanie konkurować cenowo. Z drugiej zaś, wskazuje się na unijną


politykę tzw. zielonego ładu, która w odczuciu rolników stawia sobie za


cel ograniczenie produkcji rolnej w Unii, lub niemal całkowitą jej


likwidację. Rolnicy w związku z tym czują się zagrożeni – także z uwagi


na zaciągnięte kredyty – perspektywą bankructwa i utraty swoich


gospodarstw, które są dorobkiem pracy całych pokoleń. Ich dramatyczne


położenie zasługuje na naszą uwagę i solidarność.


Rolnicy jednak nie są po prostu jedną z grup zawodowych, a produkcja


żywności jest czym innym niż produkcja np. samochodów. „Praca tych,


którzy uprawiają ziemię, poświęcając temu szczodrze czas i siły, stanowi


prawdziwe powołanie. Zasługuje na to, by być uznana i odpowiednio


dowartościowana, również w konkretnych decyzjach politycznych i


gospodarczych” – powiedział Ojciec Święty Franciszek. Chleb


uczestniczy poniekąd w sakralności ludzkiego życia, a zatem nie można


go traktować tylko jak towar. Potrzebny jest dostęp do zdrowej

żywności, produkowanej w odpowiednich warunkach, a jednocześnie


dostęp zapewniony w sposób stabilny, także w okresie


międzynarodowych kryzysów. Tymczasem, chociaż zboże przychodzi z


Ukrainy, to w znacznym stopniu nie jest ono zbożem wyprodukowanym


przez ukraińskich rolników indywidualnych, ale własnością zachodnich


konsorcjów, które w przemysłowej produkcji stosują środki chemiczne


niedopuszczalne w Unii Europejskiej.


Podstawą rolnictwa jest własność ziemi, polskiej ziemi. Ziemi, której nie


da się przenieść w inne miejsce, niczym oszczędności, które można


przetransferować do innego banku, choćby za granicą. W tym sensie


przez wieki wieś kojarzyła się także z obroną polskości. Od czasów


kosynierów mówiliśmy, iż rolnicy: „Żywią i bronią”. Mam świadomość,


że wraz z rozwojem technologii zmienia się sposób produkcji żywności i


zmienia się sposób funkcjonowania rolnictwa. Nie zmienia się jednak


fakt, że każdego dnia potrzebujemy pokarmu. Nie zmienia się również


fakt, że nie wolno nam przechodzić obojętnie obok dramatu rolników,


którym tak wiele zawdzięczamy.


Proszę wszystkich o modlitwę w intencji rolników i ich rodzin oraz w


intencji naszej Ojczyzny.


Warszawa, dnia 23 lutego 2024 roku.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page