• Proboszcz

100-lecie bitwy polsko - bolszewickiej

fot. Maciej Nowakowski