top of page
  • parafianiemirow

Komunikat Biskupa Drohiczyńskiego

Drohiczyn, dnia 27 października 2021 r.
Wielebni Księża Proboszczowie,

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,


Zwracam się do Was z prośbą o ufną modlitwę do Boga w intencji rozwiązania kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Niektóre parafie naszej diecezji leżą w strefie nadgranicznej i częściowo objęte są stanem wyjątkowym. Wiele osób spotyka nieznanych sobie ludzi, którzy są bardzo zmęczeni, przemarznięci i przeniknięci strachem, a temperatura na dworze ciągle się obniża. Ojciec święty Franciszek niedawno, mówiąc o migrantach, przypomniał, że trzeba pomagać i ocalać, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za życie naszego bliźniego. Tym bardziej, musimy mieć w pamięci słowa Jezusa skierowane do tych, którzy mają prawo spodziewać się wiecznej nagrody: Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie (Mt 25, 35).

Dziękując Wam, Wielebni Księża oraz Waszym Parafianom, za wszelkie przejawy chrześcijańskiej postawy wobec przybyszów i próby organizowania im pomocy, zarazem proszę o kreatywność w dalszym szukaniu skutecznego i zgodnego z prawem sposobu pochylania się nad ich losem. Po odbyciu kilku spotkań z dyrektorami Caritas ogólnopolskiej i diecezjalnej, a także z przedstawicielami Straży Granicznej i Policji, widzę, że produkty niosące doraźną pomoc, a przygotowane przez Caritas, winny trafiać w pierwszym rzędzie do trzech placówek Straży Granicznej, leżących przy naszym odcinku granicy. Trzeba je też skierować na posterunki Policji. Ponadto, winny być dostępne w parafiach położonych przy granicy, skąd - za pośrednictwem członków zespołów charytatywnych, bądź życzliwych parafian - będą mogły dotrzeć do potrzebujących. Każdy może włączyć się w tę pomoc za pośrednictwem Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Szczegółowe informacje znajdują na stronie internetowej: www.drohiczyn.caritas.pl. Ufam, że choć trochę nasze wsparcie ulży doli przybyszów, a może i niektórym uratuje życie.

Pragnę także wyrazić wdzięczność wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji i żołnierzom Wojska Polskiego za ich ofiarną i bardzo trudną pracę. Niech Dobry Bóg wspomoże Ich w służbie, pomoże zachować serdeczne odniesienie do ludzi i uchroni przed niebezpieczeństwem. Wszystkim z serca błogosławię.

+ Piotr Sawczuk

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI POMIĘDZY DZIEĆMI

ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI POMIĘDZY DZIEĆMI Parafia Niemirów jest miejscem zapewniającym bezpieczeństwo dzieciom także w grupie rówieśniczej. Kierując się wartościami wypływającymi z Ewangelii, stara

Comments


bottom of page