• parafianiemirow

Sprzątanie cmentarza i przy kościele 29.10.2022 r.